Анджелика | Angelica

   Андлежика е уникална драматична продукция с елементи на психологически трилър, която обещава да е много интересна и вълнуваща. Какво всъщност ще ни предложи развитието на сюжетната линия, на този етап не се знае прекалено много. Дори обаче и малкото известни към настоящия момент факти изглеждат достатъчни поне малко да притъпят изостреното любопитство сред милионите членове на родната и световни зрителски аудитории. В живота на една жена и нейното семейство ще настъпят такива бурни и драматични промени, че тя едва ли е била подготвена за тях. Въпросът сега е ще намери ли начин да се справи с тях бързо и ефикасно, преди последиците да са станали изключително сериозни? А ще има ли някого, на когото тя да разчита или е напълно сама в трудната битка?

   Анджелика живее със своите съпруг и дете в прекрасен дом, който води началото си още от епохата на Британската викторианска епоха. Тя се слави като една от най-плодоносните за империята и е свързана главно със строежа на къщи и сгради с уникални на вид архитектури. Едно преместване обаче ще се окаже фатален избор и повратен момент в живота на тричленното семейство. Сега, когато картите са вече сложени на масата, те трябва да се изиграят колкото се може по-добре. За съжаление обаче колкото и добри картоиграчи в живота да сме понякога, противникът държи козовете. Психологическите проблеми са това, което тормози жената и нейното семейство, но защо се стига до тях и ще се намери ли благоприятен изход от създалото се трудно положение?Още филми: http://onlain-filmi.com/andzhelika