Разжалван

Двама войника от комендантска рота получават заповед – да отведат в тила, на разположение на военния трибунал разжалван лейтенант, обвинен в страхливост. Конвоя го води пеша през места на неотдавнашни битки. По време на своя път те се натъкват на мед. рота, намираща се в гората. Към същата болница се предвижват и група немци, измъкнали се от обкръжение.
Гледай Филма Жанр: Военен ДрамаГледано: 157

IMDB: 7 / 10
Разжалван